ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12679
O biuletynie 9020

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić? 3021
Klauzule informacyjne 414
Urząd Gminy 55067
Struktura organizacyjna 26356
Regulamin organizacyjny 224
Władze Gminy 27696
Wójt Gminy 11273
Sekretarz 12889
Skarbnik Gminy 3891
Rada Gminy 16095
Sesje Rady Gminy 23554
Plany pracy 980
2016 525
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 1244
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1554
2015 590
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1594
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1691
2014 590
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1481
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1441
2013 600
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1566
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1411
2017 219
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 755
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 568
Strategia Rozwoju Gminy Żary 20096
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7825
Jednostki Gminy 20824
Jednostki organizacyjne 11290
Szkoły 8413
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8543
Jednostki pomocnicze 14151
Ogłoszenia 621615
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 13240
Ogłoszenia o pracy 102731
Obwieszczenia 381835
Podatki i opłaty lokalne 19843
Rok 2004 5584
Rok 2005 5630
Rok 2006 5941
podatek rolny 4471
podatek leśny 4422
podatek od nieruchomości 4974
podatek od środków transportowych 5168
Rok 2007 5976
podatek rolny 4476
podatek leśny 4226
podatek od nieruchomości 6548
podatek od środków transportowych 5951
Rok 2008 5717
podatek rolny 4389
podatek leśny 3792
podatek od nieruchomości 4436
podatek od środków transportowych 5395
Rok 2010 4388
podatek rolny 4334
podatek leśny 3765
podatek od nieruchomości 4909
podatek od środków transportowych 3929
Rok 2011 3344
podatek rolny 3841
podatek leśny 3391
podatek od nieruchomości 4465
podatek od środków transportu 3410
Rok 2012 4553
podatek rolny 5019
podatek leśny 4152
podatek od nieruchomości 7749
Rok 2013 3482
Podatek rolny 2968
Podatek od nieruchomości 3434
Podatek leśny 2684
Podatek od środków transportu 2978
Rok 2014 2302
Podatek rolny 2675
Podatek od nieruchomości 5631
Podatek leśny 2297
Podatek od środków transportu 2610
Rok 2015 1980
Podatek rolny 2409
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 2008
Podatek rolny 4907
Podatek od nieruchomości 4542
Podatek leśny 2386
Podatek od środków transportu 1767
Rok 2017-2018 2365
Podatek rolny 1674
Podatek od nieruchomości 2222
Podatek leśny 1074
Zamówienia do 30 000 Euro 129000
Zamówienia publiczne 372188
Przetargi do 10.03.2011 368628
Archiwum do 10.03.2011 38767
Wyniki do 10.03.2011 58903
Plan zamówień publicznych 716
Rok 2017 1117
Rok 2018 451
Przetargi 197156
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 82628
Planowanie przestrzenne 87
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 13247
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3054
Obowiązujące plany miejscowe 5449
Wyłożenie do publicznego wglądu 2267
Ochrona Środowiska 9447
Rejestr Działalności Regulowanej 6068
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 5112
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1034
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1793
Azbest 6767
Azbest- nabór 2015 2561
Azbest - nabór na 2016 4007
Azbest- Nabór 2017 2012
Azbest- nabór 2018 408
Przydomowe oczyszczalnie 1826
Wycinka drzew 2591
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 1471
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 19021
2004 51185
2005 49286
2006 58252
2007 26992
2010 8276
2011 21133
2012 49458
Akty prawne 655776
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 16408
Rok 2005 47349
Rok 2006 37710
Rok 2007 63622
Rok 2008 24316
Rok 2009 49528
Rok 2010 43862
Rok 2011 97980
Rok 2012 17749
Oświadczenia majątkowe 253586
2004 8475
2005 8585
2005 - pracownicy urzędu 35045
2006 - pracownicy urzędu 28452
2007 - pracownicy urzędu 31931
2006 - radni 29846
2007 - radni 31081
2008 radni 30296
2009 radni 28989
2010 radni 26519
administracja 2010 34241
2011 29415
za 2010 rok 23235
administracja 2011 32627
Prawo podatkowe 777
Interpretacje 989
Zgromadzenia 888
Wykaz zgromadzeń publicznych 1714
Konsultacje społeczne 10312
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5397
Rejestry 5382
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 6312
Statut 19894
Wybory Prezydenta RP 2015 16102
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2122
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Ochrona ludności 5462
Ostrzeżenia i komunikaty 6822
Przydatne informacje 2596
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1907
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 3920
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1263
Komisje wyborcze 3173
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 11482
Gminna Komisja Wyborcza 4285
Obwodowe Komisje Wyborcze 2020
Referendum ogólnopolskie 2015 14377
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 3399
Wybory samorządowe 2010 56973
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 194522
Informacje nieudostepnione w BIP 14936
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6113
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1895
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3046
Druki, wnioski 2720
Komisje wyborcze 3102
Udostępnienie informacji publicznej 16159
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2021
Rok 2014 1728
Rok 2015 1793
Rok 2016 813
Rok 2017 168
Wybory samorządowe 2014 34162
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2408
Konkursy ofert: pomoc społeczna 63835
Komunikaty 118602

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 994142
Statystyki 10654
Zespół redakcyjny 10276
Kanały RSS 231
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu