ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12454
O biuletynie 8902

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić? 603
Wydziały 316
Sprawy 44
Stan sprawy 39
Urząd Gminy 53279
Struktura organizacyjna 24287
Regulamin organizacyjny 37
Władze Gminy 27410
Wójt Gminy 10920
Sekretarz 12447
Skarbnik Gminy 3632
Rada Gminy 15430
Sesje Rady Gminy 21399
Plany pracy 939
2016 485
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 1127
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1380
2015 562
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1513
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1603
2014 563
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1408
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1370
2013 576
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1486
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1337
2017 194
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 659
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 502
Jednostki Gminy 20522
Jednostki organizacyjne 11117
Szkoły 8210
Gminna Biblioteka Publiczna 6497
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8293
Jednostki pomocnicze 13633
Strategia Rozwoju Gminy Żary 19823
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7515
Ogłoszenia 603081
Ogłoszenia o pracy 97109
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 12087
Podatki i opłaty lokalne 19621
Rok 2004 5488
Rok 2005 5517
Rok 2006 5838
podatek rolny 4365
podatek leśny 4307
podatek od nieruchomości 4830
podatek od środków transportowych 5062
Rok 2007 5874
podatek rolny 4348
podatek leśny 4112
podatek od nieruchomości 6199
podatek od środków transportowych 5780
Rok 2008 5626
podatek rolny 4282
podatek leśny 3685
podatek od nieruchomości 4315
podatek od środków transportowych 5240
Rok 2010 4333
podatek rolny 4224
podatek leśny 3660
podatek od nieruchomości 4799
podatek od środków transportowych 3806
Rok 2011 3290
podatek rolny 3727
podatek leśny 3268
podatek od nieruchomości 4355
podatek od środków transportu 3302
Rok 2012 4436
podatek rolny 4848
podatek leśny 3987
podatek od nieruchomości 7533
Rok 2013 3422
Podatek rolny 2861
Podatek od nieruchomości 3330
Podatek leśny 2572
Podatek od środków transportu 2870
Rok 2014 2266
Podatek rolny 2565
Podatek od nieruchomości 5462
Podatek leśny 2186
Podatek od środków transportu 2501
Rok 2015 1949
Podatek rolny 2287
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 1975
Podatek rolny 4506
Podatek od nieruchomości 4279
Podatek leśny 2180
Podatek od środków transportu 1643
Rok 2017-2018 2191
Podatek rolny 1488
Podatek od nieruchomości 2006
Podatek leśny 919
Obwieszczenia 360734
Zamówienia publiczne 354886
Przetargi do 10.03.2011 359458
Archiwum do 10.03.2011 37785
Wyniki do 10.03.2011 57340
Plan zamówień publicznych 641
Rok 2017 1004
Rok 2018 293
Zamówienia do 30 000 Euro 118968
Przetargi 185970
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 77926
Planowanie przestrzenne 84
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12808
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2861
Obowiązujące plany miejscowe 5096
Wyłożenie do publicznego wglądu 2148
Ochrona Środowiska 9174
Rejestr Działalności Regulowanej 5836
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 4919
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 1002
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1683
Azbest 6517
Azbest- nabór 2015 2408
Azbest - nabór na 2016 3699
Azbest- Nabór 2017 1719
Azbest- nabór 2018 188
Przydomowe oczyszczalnie 1664
Wycinka drzew 2274
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 1086
Akty prawne 598304
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 16196
Rok 2005 44586
Rok 2006 35474
Rok 2007 59893
Rok 2008 23266
Rok 2009 46961
Rok 2010 41488
Rok 2011 91617
Rok 2012 17041
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 18728
2004 49156
2005 47123
2006 55010
2007 26688
2010 8055
2011 20536
2012 46802
Prawo podatkowe 646
Interpretacje 832
Oświadczenia majątkowe 230670
2004 8303
2005 8429
2005 - pracownicy urzędu 33603
2006 - pracownicy urzędu 26921
2007 - pracownicy urzędu 30497
2006 - radni 28542
2007 - radni 29769
2008 radni 29018
2009 radni 27772
2010 radni 25291
administracja 2010 32731
2011 28175
za 2010 rok 22027
administracja 2011 31102
Zgromadzenia 807
Wykaz zgromadzeń publicznych 1502
Rejestry 5226
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 6130
Konsultacje społeczne 10030
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 5166
Wybory Prezydenta RP 2015 15284
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2021
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Statut 19469
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1829
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 3596
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1162
Komisje wyborcze 2931
Ochrona ludności 5259
Ostrzeżenia i komunikaty 6237
Przydatne informacje 2473
Referendum ogólnopolskie 2015 13535
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 3229
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 10435
Gminna Komisja Wyborcza 3926
Obwodowe Komisje Wyborcze 1847
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1906
Rok 2014 1615
Rok 2015 1610
Rok 2016 699
Wybory samorządowe 2010 55640
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 186022
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5875
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1803
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2955
Druki, wnioski 2581
Komisje wyborcze 2929
Informacje nieudostepnione w BIP 14720
Udostępnienie informacji publicznej 15943
Konkursy ofert: pomoc społeczna 58833
Wybory samorządowe 2014 32975
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2300
Komunikaty 115522

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 925163
Statystyki 10495
Zespół redakcyjny 10132
Kanały RSS 125
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu