ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 12022
O biuletynie 8660

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 50458
Struktura organizacyjna 21162
Władze Gminy 26891
Wójt Gminy 10388
Sekretarz 11701
Skarbnik Gminy 3157
Rada Gminy 14146
Sesje Rady Gminy 17653
Plany pracy 845
2016 422
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2016 rok 912
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2016 rok 1133
2015 501
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2015 r. 1323
Plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015 rok 1482
2014 498
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2014 r. 1247
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2014 r. 1258
2013 522
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2013 r. 1291
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2013 rok 1157
2017 132
Plan pracy Rady Gminy Żary na 2017 rok 472
Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2017 rok 362
Jednostki Gminy 20015
Jednostki organizacyjne 10786
Szkoły 7803
Gminna Biblioteka Publiczna 6154
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7935
Jednostki pomocnicze 12710
Strategia Rozwoju Gminy Żary 19329
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6954
Ogłoszenia 574972
Ogłoszenia o pracy 88723
Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek 10365
Podatki i opłaty lokalne 19052
Rok 2004 5252
Rok 2005 5296
Rok 2006 5618
podatek rolny 4121
podatek leśny 4065
podatek od nieruchomości 4543
podatek od środków transportowych 4837
Rok 2007 5662
podatek rolny 4116
podatek leśny 3869
podatek od nieruchomości 5548
podatek od środków transportowych 5467
Rok 2008 5399
podatek rolny 4043
podatek leśny 3492
podatek od nieruchomości 4046
podatek od środków transportowych 4962
Rok 2010 4210
podatek rolny 3972
podatek leśny 3454
podatek od nieruchomości 4539
podatek od środków transportowych 3534
Rok 2011 3175
podatek rolny 3485
podatek leśny 3012
podatek od nieruchomości 4104
podatek od środków transportu 3081
Rok 2012 4185
podatek rolny 4472
podatek leśny 3663
podatek od nieruchomości 7071
Rok 2013 3292
Podatek rolny 2630
Podatek od nieruchomości 3099
Podatek leśny 2335
Podatek od środków transportu 2642
Rok 2014 2197
Podatek rolny 2313
Podatek od nieruchomości 5079
Podatek leśny 1952
Podatek od środków transportu 2279
Rok 2015 1871
Podatek rolny 2070
Podatek od nieruchomości 0
Podatek leśny 0
Podatek od środków transportu 0
Rok 2016 1855
Podatek rolny 3683
Podatek od nieruchomości 3700
Podatek leśny 1731
Podatek od środków transportu 1361
Rok 2017-2018 1628
Podatek rolny 1057
Podatek od nieruchomości 1433
Podatek leśny 626
Obwieszczenia 330364
Zamówienia publiczne 330875
Przetargi do 10.03.2011 346879
Archiwum do 10.03.2011 35917
Wyniki do 10.03.2011 54414
Plan zamówień publicznych 455
Rok 2017 738
Zamówienia do 30 000 Euro 106919
Przetargi 172343
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/najmu 70310
Planowanie przestrzenne 76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12065
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2618
Obowiązujące plany miejscowe 4579
Wyłożenie do publicznego wglądu 1913
Ochrona Środowiska 8626
Rejestr Działalności Regulowanej 5419
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi dot. nieczystosci ciekłych 4608
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 936
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1481
Azbest 6061
Azbest- nabór 2015 2094
Azbest - nabór na 2016 3086
Azbest- Nabór 2017 1248
Przydomowe oczyszczalnie 1334
Wycinka drzew 1701
Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania 518
Akty prawne 518716
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego 0
Rok 2005-2012 (do 29.03.2012) 15973
Rok 2005 40011
Rok 2006 31598
Rok 2007 53519
Rok 2008 21765
Rok 2009 42972
Rok 2010 37577
Rok 2011 80580
Rok 2012 15905
Zarządzenia Wójta (do 03.04.2012 r. ) 18210
2004 45358
2005 43282
2006 49433
2007 26159
2010 7615
2011 19263
2012 41523
Prawo podatkowe 443
Interpretacje 512
Oświadczenia majątkowe 193442
2004 8054
2005 8158
2005 - pracownicy urzędu 30647
2006 - pracownicy urzędu 23893
2007 - pracownicy urzędu 27507
2006 - radni 26048
2007 - radni 27149
2008 radni 26338
2009 radni 25297
2010 radni 22778
administracja 2010 29628
2011 25645
za 2010 rok 19538
administracja 2011 27839
Zgromadzenia 658
Wykaz zgromadzeń publicznych 1045
Rejestry 4937
Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury 5814
Konsultacje społeczne 9475
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 4767
Wybory Prezydenta RP 2015 13790
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1855
Wykaz Komitetów Wyborczych 0
Statut 18619
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 1697
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców 2959
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 974
Komisje wyborcze 2494
Ochrona ludności 4859
Ostrzeżenia i komunikaty 5149
Przydatne informacje 2226
Referendum ogólnopolskie 2015 11942
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2880
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary 8742
Gminna Komisja Wyborcza 3255
Obwodowe Komisje Wyborcze 1507
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1740
Rok 2014 1400
Rok 2015 1306
Rok 2016 482
Wybory samorządowe 2010 52862
Konkursy ofert: sport, kultura, turystyka 176919
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5366
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 1651
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2758
Druki, wnioski 2289
Komisje wyborcze 2545
Informacje nieudostepnione w BIP 14347
Udostępnienie informacji publicznej 15584
Konkursy ofert: pomoc społeczna 53068
Wybory samorządowe 2014 30926
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2087
Komunikaty 110976

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 835509
Statystyki 10248
Zespół redakcyjny 9909
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu