ˆ

Konkursy ofert: pomoc społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „ Oferta na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dyfunkcyjnych i z grupy ryzyka z terenu Gminy Żary w okresie ferii zimowych” przez Fundację Pięknolesie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 13:16:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 16.01.2018 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Oferta na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dyfunkcyjnych i z grupy ryzyka z terenu Gminy Żary w okresie ferii zimowych” przez Fundację Pięknolesie, Sieniawa Żarska 191, 68-213 Lipinki Łużyckie informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 305,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 

Załączniki

  • Oferta (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-18 13:17:40 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 13:16:11
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 13:16:40
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 13:17:40
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 12:56:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 12:56:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 13:00:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 13:00:16
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty Chorągwi Ziemi Lubuskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 12:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze złożeniem dnia 15.01.2018 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Karpacz i Góry są nam bliskie” przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Zary ZHP, ul. Rynek 17, 68-200 Żary informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 305,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ">'); // -->

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 12:41:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 12:43:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 12:43:27
Artykuł był wyświetlony: 255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka z terenu Gminy Żary w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 12:58:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2017-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 12:58:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 13:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 10:34:42
Artykuł był wyświetlony: 9014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Barbary w Mirostowicach Dolnych na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-03 11:37:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działania profilaktyczne Papieskiego Dzieła Misiyjnego Dzieci 2017 złożonej w trybie pozakonkursowym dnia 30.03.2017r.  przez: Parafię Rzymsko Katolicką Św. Barbary w Mirostowicach Dolnych.
      Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2016r., poz. 239 ze zm.)   zamieszcza się ofertę:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

            Uwagi do oferty można zgłaszać do  10 marca 2017 r.  do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 

Załączniki

  • Oferta (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-03 11:37:51 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-03 00:00:00
  • Protokół (PDF, 190.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-12 12:47:09 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-04-03 11:37:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-04-03 11:39:39
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 12:47:09
Artykuł był wyświetlony: 9117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 08:07:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 08:07:18
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 08:26:01
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 10:37:16
Artykuł był wyświetlony: 10536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Profilaktyka poprzez integrację środowiska wiejskiego mieszkańców wsi Kadłubia” złożonej w trybie pozakonkursowym dnia 20.01.2017r. przez: Spółdzielnię Socjalną WORK GROUP z Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 14:11:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 14:11:37
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 14:15:26
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 09:06:07
Artykuł był wyświetlony: 11051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żary ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Żary w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 11:49:48

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 11:49:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 11:56:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 13:17:54
Artykuł był wyświetlony: 11724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 14:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z faktem, iż Fundacja Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej w dniu 30.12.2016r. złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert informujemy p.n. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z grupy ryzyka z terenu Gminy Żary w okresie ferii zimowych , że do dnia 10.01.2017r. można zgłaszać uwagi dotyczące w/w oferty. Oryginały dokumentów do wglądu w pokoju 304.      
W załączeniu skan oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 14:19:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 14:21:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-17 10:25:02
Artykuł był wyświetlony: 11691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żary ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego z programem terapeutycznym dla dzieci z terenu Gminy Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-15 13:55:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Nocoń Data wytworzenia informacji: 2016-04-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2016-04-15 13:55:24
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2016-04-15 13:59:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2016-05-19 13:38:57
Artykuł był wyświetlony: 18846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu